Logico Piccolo

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň základních a speciálních škol.


Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.


Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky.


Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní procesy s manuálními, učení s hrou.


Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.


Mimořádně vhodné pro děti se specifi ckými poruchami učení, zejména pro dyslektiky, dyskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí. Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.


Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole (omyl – oprava – správné řešení), motivující forma práce bez strachu z neúspěchu.


Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí; osvědčené v malotřídních školách.


Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, procvičení zrakové percepce a prostorové orientace, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.

Výsledky 73 - 84 z 89
_0001_1215 Matem Zavislosti obal_Stra¦ünka_1.jpg
233 Kč
Matematika - Závislosti mezi veličinami

Růst teploty – závislost teploty na čase vyjádřená slovně; doplnění hodnot závisle...

_0000_1214 Matem Tabulky obal.jpg
233 Kč
Matematika - Práce s daty v tabulkách

Keramický kroužek - údaje zaznamenané čárkovací metodou, čtení a interpretace dat z...

_0000_1213 Matem Co drive obal.jpg
233 Kč
Matematika - Co dříve?

Sčítání a odčítání tří čísel Násobení a dělení tří čísel Překontroluj, zda platí rovnost...

_0000_1212 Matem Zavorky obal.jpg
233 Kč
Matematika - Závorky

Počítání podle diagramu – vyplňování číselných diagramů se dvěma početními výkony. Zápis...

_0000_1211 Matem Desetinna cisla obal.jpg
233 Kč
Matematika - Desetinná čísla

Desetinná čísla kolem nás – přiřazování údajů vyjádřených desetinným číslem k obrázkům...

_0000_1210 Matem Obvod obalka.jpg
233 Kč
Obvod a obsah

Obrazce z tyčinek – určování počtu tyčinek, které ohraničují trojúhelníky, obdélníky a...

_0000_1209 Matematika 2 obal.jpg
233 Kč
Matematika – Zlomky 2 - Zlomky a smíšená...

Znázorňujeme zlomky – přiřazování rovinných modelů zlomku Barevné vyšívání – vyjádření...

_0000_1208 Matem Zlomky obal.jpg
233 Kč
Matematika – Zlomky 1 - Dělení celku na části

Dělení rohlíčků a koláče na stejné části Dělení čtverce na stejné (shodné) části Jak...

_0000_1207 obalka.jpg
233 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Násobení a...

Násobení Zápis sčítání stejných sčítanců pomocí násobení Užití násobení při řešení...

_0000_1204 pocty 100-2 obal.jpg
233 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Zacházení...

Neúplná číselná řada 1–100Číselné pravidelnosti – doplňování číselných řadUspořádání...

_0032_1203 Zac pocitat cis do 20-2 obal.jpg
233 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 20 - Zacházení s...

Pohyb ve čtvercové síti Tabulky s různým řazením čísel Doplňování počtu Rozklad čísel...

_0032_1202 Počítání do 100 obálka.jpg
233 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Zacházení...

Znázorňování čísel Počítání po pěti Peněžní částky Desítky a jednotky Čísla ve stovkové...