Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů v e-shopu www.mutabene.cz

Obchodní společnosti Mutabene, spol. s r.o. se sídlem Patočkova 1632/55, 169 00 Praha 6

IČ 26427613, DIČ CZ26427613, společnost je zapsána v obchod. rejstř. vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 81455 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 

Kupující uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s tím, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány za účelem plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, zejména zpracování objednávky, dodání zboží a informování kupujícího o stavu zpracování jeho objednávky a dále pak k plnění povinností vyplývajících z platných daňových a účetních předpisů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě, s výjimkou osoby vykonávající pro prodávajícího účetnictví, expediční společnosti a externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k vyskladnění, odeslání a přepravě, resp. doručení zboží kupujícímu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli internetového obchodu.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.