Tisk
_0032_1201 Počítání obálka.jpg
_0008_1201 pocitani do20-1 karty_Stránka_09.jpg
_0009_1201 pocitani do20-1 karty_Stránka_10.jpg
_0028_1201 pocitani do20-1 karty_Stránka_29.jpg
_0029_1201 pocitani do20-1 karty_Stránka_30.jpg
Produktové číslo: 1201
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první a druhý ročník ZŠ

Začínáme počítat – Čísla do 20 - Zacházení s čísly, část 1

Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné řady do 9)
Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné řady do 12)
Počítání krychlí v různých seskupeních (nutná znalost číselné řady do 16)
Desítková soustava (nutná znalost číselné řady od 11 do 20)
Čísla kolem nás
Čárky, číslovka, číslo (nutná znalost slovního zápisu čísla)
Rozeznávání číslic
Neúplná číselná řada (nutná znalost číselné řady do 20)
Předcházející/následující číslo (nutná znalost číselné řady do 20)
Úseky číselné řady (nutná znalost číselné řady do 20)
Úseky číselné řady
Porovnávání čísel
Číselné diagramy
Doplňování číselných řad
Počítání plechovek v různých uspořádáních (určování počtu do 12)
Peněžní částky (určování počtu do 20)

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první a druhý ročník ZŠ