Tisk
_0000_1204 pocty 100-2 obal.jpg
_0011_1204 Zac pocitat do100-2_Stránka_11.jpg
_0012_1204 Zac pocitat do100-2_Stránka_12.jpg
_0017_1204 Zac pocitat do100-2_Stránka_17.jpg
_0018_1204 Zac pocitat do100-2_Stránka_18.jpg
Produktové číslo: 1204
16 různých karet, určeno pro druhý a třetí ročník ZŠ

Začínáme počítat – Čísla do 100 - Zacházení s čísly, část 2

Neúplná číselná řada 1–100
Číselné pravidelnosti – doplňování číselných řad
Uspořádání čísel ve stovkové tabulce
Výřezy ze stovkové tabulky
Číslo o jednotku menší/větší (předchůdce a následník čísla)
Číslo o desítku menší/větší
Rozklad čísla na desítky a jednotky
Peněžní částky
Číselné modely a znázorňování čísel
Znázorňování a zápis čísel
Zápis čísel číslovkami
Porovnávání čísel pomocí znaků <, >, =
Porovnávání čísel – nejmenší/největší číslo ve skupině
Číselné hádanky

16 různých karet, určeno pro druhý a třetí ročník ZŠ