Matematika

Výsledky 1 - 12 z 16
_0032_1201 Počítání obálka.jpg
249 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 20 - Zacházení s...

Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné řady do 9) Rozlišování a počítání (nutná...

_0032_1202 Počítání do 100 obálka.jpg
249 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Zacházení...

Znázorňování čísel Počítání po pěti Peněžní částky Desítky a jednotky Čísla ve stovkové...

_0032_1203 Zac pocitat cis do 20-2 obal.jpg
249 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 20 - Zacházení s...

Pohyb ve čtvercové síti Tabulky s různým řazením čísel Doplňování počtu Rozklad čísel...

_0000_1204 pocty 100-2 obal.jpg
249 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Zacházení...

Neúplná číselná řada 1–100Číselné pravidelnosti – doplňování číselných řadUspořádání...

_0000_1207 obalka.jpg
249 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Násobení a...

Násobení Zápis sčítání stejných sčítanců pomocí násobení Užití násobení při řešení...

_0000_1208 Matem Zlomky obal.jpg
249 Kč
Matematika – Zlomky 1 - Dělení celku na části

Dělení rohlíčků a koláče na stejné části Dělení čtverce na stejné (shodné) části Jak...

_0000_1209 Matematika 2 obal.jpg
249 Kč
Matematika – Zlomky 2 - Zlomky a smíšená...

Znázorňujeme zlomky – přiřazování rovinných modelů zlomku Barevné vyšívání – vyjádření...

_0000_1210 Matem Obvod obalka.jpg
249 Kč
Obvod a obsah

Obrazce z tyčinek – určování počtu tyčinek, které ohraničují trojúhelníky, obdélníky a...

_0000_1211 Matem Desetinna cisla obal.jpg
249 Kč
Matematika - Desetinná čísla

Desetinná čísla kolem nás – přiřazování údajů vyjádřených desetinným číslem k obrázkům...

_0000_1212 Matem Zavorky obal.jpg
249 Kč
Matematika - Závorky

Počítání podle diagramu – vyplňování číselných diagramů se dvěma početními výkony. Zápis...

_0000_1213 Matem Co drive obal.jpg
249 Kč
Matematika - Co dříve?

Sčítání a odčítání tří čísel Násobení a dělení tří čísel Překontroluj, zda platí rovnost...

_0000_1214 Matem Tabulky obal.jpg
249 Kč
Matematika - Práce s daty v tabulkách

Keramický kroužek - údaje zaznamenané čárkovací metodou, čtení a interpretace dat z...