Reference

Jako lektorka v oblasti vzdělávání pedagogů mám s LOGICEM a miniLÜKem mnoho zkušeností. Na svých seminářích s nimi učitele seznamuji. Cituji, co slýchám nejčastěji na seminářích od učitelek mateřských škol:

… tohle je pro děti ve školce těžké, to samy nezvládnou... (Reakce, která často zaznívá od toho, kdo LOGICO nebo miniLÜK dosud nezná.)

… že práci s LOGICEM děti v MŠ nezvládnou, jsem si myslela také, když jsem tyto učební systémy viděla poprvé. Říkala jsem si, že když bych do MŠ něco pořizovala, tak jedině ty modré jednodušší rámečky (LOGICO PRIMO), že ty zelené a miniLÜK, kde jsou na kachličkách číslice, se hodí spíš až pro školní děti. Zkušenost mě ale přesvědčila, že si děti i se zelenými rámečky (LOGICO PICCOLO) a miniLÜKem hravě poradí. K zeleným rámečkům máme ve školce i soubory na počítání do deseti a dvaceti. Děti s matematicko-logickou inteligencí v nich mají úkoly, které zcela odpovídají jejich schopnostem... … děti jsou z LOGICA nadšené. Většinou si poradí úplně samy. Až někdy žasnu, jak přijdou na řešení karty, nad kterou sama laboruji a snažím se zjistit, jak na to. Já myslím, že my dospělí v tom hledáme zbytečné složitosti, že máme ty mozky zanesené vším možným... 

...s LOGICEM pracujeme u nás ve školce už několik let. Patří k osvědčeným pomůckám. Průběžně dokupujeme další a další soubory. Když ukážeme LOGICO rodičům dětí, hned se zajímají, kde se to dá koupit a chtějí od nás doporučení, které soubory by pro jejich děti byly nejvhodnější... 

Je jednoznačné, že LOGICO a miniLÜK mají v mateřských a základních školách své místo. A nejen tam. Jako matka dvou dětí se těším z toho, jak pětiletá dcera s LOGICEM a miniLÜKem ráda pracuje. LOGICO si bere i na cestu do auta. Má své oblíbené soubory i jednotlivé karty. Velkým hitem je pro ni v těchto dnech LOGICO PICCOLO soubor Prvouka – Exotická zvířata. Karty č. 1, 3, 5 a 8 řeší stále dokola a má radost, že jí to tak jde. Dvouletý syn s oblibou vysype na koberec kachličky miniLÜKu a skládá je do cvičné desky. Rád taky pohybuje barevnými knoflíky v rámečku LOGICA. Hraje si s pomůckami zatím po svém. Čas, kdy objeví princip těchto učebních systémů v duchu, v jakém byly navrženy, teprve přijde. Mne jako rodiče a pedagoga v jedné osobě těší, že děti ve školách i moje vlastní děti mají příležitost "RŮST" s podporou takových chytrých materiálů.
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 

Je mnoho rodičů, pro které je logopedie noční můrou. "Co mám dělat s dítětem, když nechce cvičit?" Často slýchávám nářek rodičů a v mnoha případech s nimi upřímně soucítím. Zvláště s těmi, kteří mají doma malé neposedy. Například děti se syndromem ADHD zabavit delší dobu nad knihou nebo obrázky je náročný úkol. Manipulace s LOGICEM děti zaujme a udrží jejich pozornost mnohem déle. Pro rozvoj slovní zásoby, jazykového citu je důležitá společná práce s rodičem.
Například při práci se souborem 1401 – Základní cvičení 1 – Rozšíření slovní zásoby

  • si dítě při manipulaci s knoflíky fixuje "špetku", kterou potřebuje pro psaní;
  • rozšiřuje si slovní zásobu (příbor, sporák apod.);
  • učí se tvořit rozvité věty a používat předložkové vazby (Hřeben používáme k česání vlasů. Šicí stroj používáme k šití oděvů.);
  • zlepšuje se všeobecná informovanost dítěte;
  • korekcí výslovnosti se fixuje správná artikulace hlásek.  

S mnoha poruchami řeči se pojí i nedostatečná vizuomotorika, prostorová orientace, pravolevá orientace, zraková percepce, koncentrace pozornosti atd. Jednotlivé soubory nám pomáhají procvičovat tyto oblasti. Z jazykového hlediska dále díky LOGICU procvičujeme

  • jména hromadná;
  • protiklady;
  • vyprávění příběhu či popis činnosti;
  • pádové otázky, skloňování, časování.

Děkuji nakladatelství Mutabene nejen za logopedy a učitele, ale i za nás rodiče. LOGICO prolamuje ledy s úzkostnými dětmi v ambulanci a i naše vlastní děti se s námi a s LOGICEM chtějí učit.
Na další soubory se těší
PaedDr. Iva Pelclová klinická logopedka, Praha 10 

Učební systémy LOGICO PICCOLO, LOGICO PRIMO a miniLÜK využíváme při práci s dětmi v naší organizaci každodenně. Prostřednictvím těchto "chytrých" pomůcek je možné rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, zrakové a sluchové rozlišování, sociální dovednosti, orientace v prostoru), které hrají důležitou roli v předškolní přípravě, i procvičovat látku probíranou ve škole (vyjmenovaná slova, matematiku, techniku čtení, čtení s porozuměním, prvouku). Pomůcky LOGICO PICCOLO, LOGICO PRIMO a miniLÜK jsou vhodné pro děti navštěvující mateřské školy i pro žáky základních škol, velmi přínosné jsou pro děti se specifickými poruchami učení. Vzhledem k tomu, že všechny úkoly jsou zpracovány formou hry, je pro děti jejich plnění velmi zábavné a často se stává, že si jako odměnu za dobrou práci vybírají právě LOGICO PICCOLO, LOGICO PRIMO nebo miniLÜK.
LOGICO PICCOLO, LOGICO PRIMO a miniLÜK také často kupují rodiče dětí se specifickými poruchami učení, kteří s nimi pracují v rámci domácí přípravy.
DYS-centrum Praha o.s.