Tisk
_0000_1208 Matem Zlomky obal.jpg
_0017_1208 Matematika zlomky_Stránka_17.jpg
_0018_1208 Matematika zlomky_Stránka_18.jpg
_0019_1208 Matematika zlomky_Stránka_19.jpg
_0020_1208 Matematika zlomky_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1208
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Matematika – Zlomky 1 - Dělení celku na části

Dělení rohlíčků a koláče na stejné části
Dělení čtverce na stejné (shodné) části
Jak velká část je barevná? – vyjádření části obrazce nebo tělesa pomocí zlomku
Jak velká část už je spotřebovaná? – vyjádření chybějící části pomocí zlomku
Zlomek jako část obrazce
Dělíme úsečky – vyjádření části úsečky pomocí zlomku
Rovnost zlomků
Jeden obrázek – dva zlomky – vyjádření části obrazce pomocí dvou zlomků
Dělíme čokoládu – vyjádření části čokolády počtem kostiček
Měříme čas – vyjádření části hodiny v minutách
Na táboře / Cestujeme – výpočet časových údajů s využitím zlomků
Odměrné nádoby – vyjádření objemu kapaliny v litrech pomocí zlomků
Odměřujeme kapaliny – vyjádření části litru v mililitrech
Vážíme – vyjádření části kilogramu v gramech
Nakupujeme – budování představ o zlomcích, užití zlomků v reálných situacích

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ