Tisk
3005
_0000_1208 Matem Zlomky obal.jpg
_0000_1420 CJ vyjm slova obal.jpg
_0000_1272 Fin gram 2 obalka.jpg
_0000_1451 CJ 2 Obal.jpg
Produktové číslo: 3005
4 soubory Logico Piccolo pro děti od 8 let

Balíček Logico Piccolo ŠKOLÁCI od 3. třídy

Balíček Logico Piccolo je určený pro děti od 3. třídy základní školy. Skládá se ze čtyř souborů.

Součástí Balíčku není Logico Piccolo rámeček.

Balíček Logico Piccolo s rámečkem si můžete koupit zde.

Obsahuje soubory:

S balíčkem si děti procvičí tyto dovednosti:

(1272) Soubor nabízí úkoly k procvičování početních dovedností v oboru počítání do dvaceti, a to s peněžními částkami. Zobrazené situace simulují peněžní transakce přiměřené věku dětí, kterým je tento titul věnován, tedy spočítání našetřených peněz a menší nákupy (příjem a výdej peněz).
Soubor navazuje na první díl "O mincích a bankovkách".

(1208) Se zlomky se děti setkávají v reálných situacích ještě předtím, než se jimi začnou systematicky zabývat ve škole – maminka kupuje půlku chleba, při přesilové hře hokejový puk neopustil obrannou třetinu domácích, v prvním poločase fotbalového zápasu nepadl žádný gól, cesta trvá čtvrt hodiny apod. Cílem souboru je zpřesnit a systematizovat představy dětí mladšího školního věku o zlomcích a vytvořit předpoklady pro zvládnutí učiva o zlomcích ve vyšších ročnících základní školy.
Dělení na stejné části, vyjadřování části celku pomocí zlomků, znázorňování zlomků pomocí geometrických modelů, rovnost zlomků, výpočet části z celku, užití zlomků při vyjadřování času, hmotnosti a objemu kapalin.

(1451) Základem čtení s porozuměním je samozřejmě čtení jako takové: upevnění techniky četby a vybudování určité čtenářské rutiny a jistoty. Ochota číst, resp. nechuť ke čtení, souvisí – samozřejmě kromě dalších důvodů – i se zajímavostí textů. Snažili jsme se, aby byly texty netradiční, překvapující, trochu i "drzejší", než je v učebnicích obvyklé. Věříme, že i to přispěje k tomu, aby si děti některý text přečetly i dvakrát.
Tvoření slov (předpony), předložky, tvoření textu podle významových a zvukových kritérií, gramatická a významová shoda, nadřazené pojmy, logická posloupnost neznámého textu, abstrakce podle obsahu dvou vět.

(1420) Často se stává, že děti seznamy vyjmenovaných slov bezchybně ovládají, ale jakmile se tato slova objeví v jiném než explicitním kontextu hodiny češtiny, reagují, jako by o těchto vyjmenovaných slovech nikdy nic neslyšely.
V tomto souboru karet jsou vyjmenovaná slova vytržena z obvyklého kontextu seznamů a seřazena podle jiných souvislostí, resp. nadřazených pojmů, jako jsou profese, zvířata, přísloví apod. Tím se promíchaly jednotlivé seznamy a celý soubor je zaměřen na vysvětlování obsahu a významu vyjmenovaných a jim příbuzných slov.
Lidské profese, zvířata, přísloví, synonyma, rčení, rébusy, města ČR, kvízy, opozita, cizí slova.

Balíček Logico Piccolo ŠKOLÁCI od 3. třídy s rámečkem

1290 Kč

Vložit do košíku