Tisk
_0000_1451 CJ 2 Obal.jpg
_0005_1451 Cteni s poro 2_Stránka_05.jpg
_0006_1451 Cteni s poro 2_Stránka_06.jpg
_0027_1451 Cteni s poro 2_Stránka_27.jpg
_0028_1451 Cteni s poro 2_Stránka_28.jpg
Produktové číslo: 1451
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Čtení s porozuměním 2 - Věty a texty

Doplňování předpon do textu – tvoření slov 
Určování místa podle obrázku – předložky 
Určování protipohybů – předpony a předložky 
Doplňování slov do přísloví – vysvětlení rčení – tvoření vět podle významových kritérií 
Doplňování veršů do básně – doplňování slov do básně – tvoření textu podle významových a zvukových kritérií 
Tvoření vět podle významu – spojování polovin věty – gramatická a významová shoda 
Doplňování textů pohádek – reprodukce známého textu podle obsahu vět 
Vyřazování nepříslušných vět z pohádek – reprodukce známého textu podle obsahu vět 
Chronologické řazení vět – logická posloupnost neznámého textu 
Doplňování vět do dialogu – logická posloupnost neznámého textu 
Určování televizních pořadů – abstrakce podle obsahu a řečové dikce textu 
Určování titulků – abstrakce podle obsahu dvou vět
 
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ