Tisk
_0000_1207 obalka.jpg
_0003_1207 pocitani 100 nasobeni karty_Stránka_03.jpg
_0004_1207 pocitani 100 nasobeni karty_Stránka_04.jpg
_0023_1207 pocitani 100 nasobeni karty_Stránka_23.jpg
_0024_1207 pocitani 100 nasobeni karty_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1207
16 různých karet, určeno pro druhý a třetí ročník ZŠ

Začínáme počítat – Čísla do 100 - Násobení a dělení

Násobení
Zápis sčítání stejných sčítanců pomocí násobení
Užití násobení při řešení reálných situací
Užití násobení při řešení reálných situací – finanční částky
Znázorňování násobení pomocí bodového schématu
Znázorňování násobení pomocí bodového schématu, souvislost se sčítáním
Záměna pořadí činitelů (komutativnost násobení)
Znázorňování násobení pomocí čtvercového schématu (obsah pravoúhelníku)
Znázorňování násobení pomocí krychlového schématu (objem kvádru)
Znázorňování násobení na číselné ose
Řady násobků čísel, které začínají nulou
Řady násobků čísel, které nezačínají nulou
Dělení
Užití dělení při řešení reálných situací
Znázorňování dělení pomocí bodového schématu
Souvislost mezi násobením a dělením

16 různých karet, určeno pro druhý a třetí ročník ZŠ