Tisk
_0032_1721 Vymluvne obr obal.jpg
_0006_1721 Obsah Vyml obrazky_Stránka_07.jpg
_0007_1721 Obsah Vyml obrazky_Stránka_08.jpg
_0028_1721 Obsah Vyml obrazky_Stránka_29.jpg
_0029_1721 Obsah Vyml obrazky_Stránka_30.jpg
Produktové číslo: 1721
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Obsahové vnímaní - Výmluvné obrázky

Němá vyjádření

Porozumění řeči těla jako prostředku komunikace

 1            Mimika

 2            Gestikulace rukou

 3            Pantomima

 4            Vnímá, nevnímá.

Porozumění obrázku
Doplnění chybějícího/vhodného detailu do obrázku či zjištění chyby v obrázku

 5            Samá práce

 6            Panáčci, figuríny a spol.

 7            Něco zde nehraje.

 8            Oblečení pro každou příležitost

Souvislosti mezi obrázky
Přiřazení obrázků na základě kauzálního, synonymního či protikladného vztahu

 9            Kéž bych...

10            Dojdi tam, běž pro...

11             Svět lidí - svět zvířat

12            Copak? Opak!

Obrazová nápověda

Zjištění, dotváření a zpochybňování sdělení obrázku

13            Dveře a vrata

14            Obrácený svět

15            Poloviční obrázky

16            Chudák a boháč


16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ