Matematika

Výsledky 1 - 12 z 16
1218
233 Kč
Matematika – Sčítání a odčítání do 10, část...

 1 Na pořadí nezáleží     Sčítání – záměna pořadí sčítanců. 2 Domy      Sčítání,...

1217
233 Kč
Matematika – Sčítání a odčítání do 10, část 2

 1 Tvarohové a makové koláčky     Sčítání – určení celku ze známých částí. 2 Tvarohové...

1216
233 Kč
Matematika – Sčítání a odčítání do 10

Červená a zelená jablka – sčítání, určení celku ze známých částí Zralá a nezralá rajčata...

_0001_1215 Matem Zavislosti obal_Stra¦ünka_1.jpg
233 Kč
Matematika - Závislosti mezi veličinami

Růst teploty – závislost teploty na čase vyjádřená slovně; doplnění hodnot závisle...

_0000_1214 Matem Tabulky obal.jpg
233 Kč
Matematika - Práce s daty v tabulkách

Keramický kroužek - údaje zaznamenané čárkovací metodou, čtení a interpretace dat z...

_0000_1213 Matem Co drive obal.jpg
233 Kč
Matematika - Co dříve?

Sčítání a odčítání tří čísel Násobení a dělení tří čísel Překontroluj, zda platí rovnost...

_0000_1212 Matem Zavorky obal.jpg
233 Kč
Matematika - Závorky

Počítání podle diagramu – vyplňování číselných diagramů se dvěma početními výkony. Zápis...

_0000_1211 Matem Desetinna cisla obal.jpg
233 Kč
Matematika - Desetinná čísla

Desetinná čísla kolem nás – přiřazování údajů vyjádřených desetinným číslem k obrázkům...

_0000_1210 Matem Obvod obalka.jpg
233 Kč
Obvod a obsah

Obrazce z tyčinek – určování počtu tyčinek, které ohraničují trojúhelníky, obdélníky a...

_0000_1209 Matematika 2 obal.jpg
233 Kč
Matematika – Zlomky 2 - Zlomky a smíšená...

Znázorňujeme zlomky – přiřazování rovinných modelů zlomku Barevné vyšívání – vyjádření...

_0000_1208 Matem Zlomky obal.jpg
233 Kč
Matematika – Zlomky 1 - Dělení celku na části

Dělení rohlíčků a koláče na stejné části Dělení čtverce na stejné (shodné) části Jak...

_0000_1207 obalka.jpg
233 Kč
Začínáme počítat – Čísla do 100 - Násobení a...

Násobení Zápis sčítání stejných sčítanců pomocí násobení Užití násobení při řešení...