Tisk
_0032_1712 Prostor vnimani obal.jpg
_0006_1712 Oko Otaceni zrcadleni_Stránka_07.jpg
_0007_1712 Oko Otaceni zrcadleni_Stránka_08.jpg
_0014_1712 Oko Otaceni zrcadleni_Stránka_15.jpg
_0015_1712 Oko Otaceni zrcadleni_Stránka_16.jpg
Produktové číslo: 1712
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Prostorové vnímání - Otáčení, obracení, zrcadlení

1 Přeložený Bác – přeložení geometrických tvarů podle osy souměrnosti
2 Vystříhané tvary – přiřazování osově souměrné poloviny k celku
3 Půlící čára - určení osy souměrnosti
4 Rozpůlené vázy - nalezení druhé poloviny symetrického tvaru
5 Trojnásobný Hejda - zrcadlení čísel
6 V zrcadle - zrcadlení skupiny postav
7 Hrady a zámky - nalezení zrcadlového odrazu na vodní hladině
8 Razítka – obracení, otáčení, zrcadlení
9 Vzkaz na dveřích – obracení a otáčení písmen
10 Hejda, Jejda a skákající Bác zepředu a zezadu – obracení obrázků
11 Na točně – otáčení obrázků v trojrozměrném prostoru
12 Krmení mláděte – otáčení obrázků kolem vyznačeného bodu
13 Čtvrtinové otáčky – otáčení obrázků podle šipek
14 Bác – otáčení obrázků podle obrazce
15 Kolo štěstí – otáčení kruhů kolem středu
16 Hejda a Jejda – otáčení čtverců a trojúhelníků kolem stěžejního bodu

Hmotnost: 0.0000 kg