Tisk
_0000_1103 prip pozor obal.jpg
_0005_1103 Pripraven pozorovani_Stránka_05.jpg
_0006_1103 Pripraven pozorovani_Stránka_06.jpg
_0019_1103 Pripraven pozorovani_Stránka_19.jpg
_0020_1103 Pripraven pozorovani_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1103
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Připraven ke startu - Pozorování – Odhalování – Vyprávění

Hledání souvislostí mezi obrázky: Co nám dávají rostliny a zvířata? Z čeho se vyrábějí tyto výrobky? Ve kterém obchodě se to dá koupit? Které postavy patří do stejné pohádky? Co se kdy dělá? Co je kde potřeba? Kdo to používá? Kam jede vozidlo?
Hledání souřadných pojmů (obrázků): Přiřazení dvou obrázků jednomu nadřazenému pojmu.
Vyjadřování polohy pomocí předložek: Hledání stejného umístění v různých situacích.
Protiklady: Hledání opačných vlastností nebo stavů.
Vyjadřování pocitů a nálad: Přiřazení výrazu obličeje různým situacím.
Smyslové orgány: Které orgány potřebujeme v různých situacích?
Pojmenování činností: Hledání stejných činností.
Předměty a jejich obrysy: Hledání předmětu podle obrysu.
Hledání souvislostí mezi obrázky: Co po dané situaci logicky následuje? S čím a kam o prázdninách?

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ