Tisk
_0000_1724 Vzajemnosti obalka.jpg
_0005_1724 Vzajemnosti odlisnosti_Stránka_05.jpg
_0006_1724 Vzajemnosti odlisnosti_Stránka_06.jpg
_0031_1724 Vzajemnosti odlisnosti_Stránka_31.jpg
_0032_1724 Vzajemnosti odlisnosti_Stránka_32.jpg
Produktové číslo: 1724
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Obsahové vnímaní - Vzájemnosti a odlišnosti

Společné příznaky – zjištění vzájemných vlastností předmětů 
Jeden cíl – různé prostředky – nalezení druhého prostředku k dosažení cíle 
Různé účely – jeden prostředek – zjištění prostředku splňujícího dva cíle 
Každý jiný – všichni stejní – zjištění vzájemných a odlišných příznaků 
Jedenáct Číňanů – sloučení součástí do celkového obrázku 
Jedenáct indiánek – rozložení obrázku na součásti 
Houpací kůň, náramkové hodinky – sloučení dvou obrázků do složeného pojmu 
Dva v jednom – rozložení složeného slova na součásti 
Úklid 
Děti světa 
Zvířata – zařazení zvířat do tabulky podle 2 příznaků 
Od skupiny k jednotlivcům – zjištění podoby dítěte podle 3 až 4 příznaků 
Podnikavé děti – doplnění skupin dětí 
Vývěsní štíty – nalezení nadřazeného pojmu 
Tři a jeden – vyloučení jednoho člena ze skupiny 
Grimasy a oblečení – nalezení nadpisů pro sloupce a řádky tabulky

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ