Tisk
_0000_1732 Sluchove Slabikolov obal.jpg
_0007_1732 Sluchove Slabikolov_Stránka_07.jpg
_0008_1732 Sluchove Slabikolov_Stránka_08.jpg
_0019_1732 Sluchove Slabikolov_Stránka_19.jpg
_0020_1732 Sluchove Slabikolov_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1732
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Sluchové vnímání - Slabikolov

Výraz sluchové vnímání zdůrazňuje na první pohled především pasivní složku: přijímání informací podaných mluvenou řečí, tedy schopnost naslouchat, porozumět slyšenému a adekvátně na to reagovat.

Zvířata – vytleskávání slabik (1–3 slabiky) 
Rostliny, houby, plody – vytleskávání slabik (1–4) 
Všelicos – určení stejného počtu slabik (1–4) 
Budovy, sladkosti, dopravní prostředky – určení stejného počtu slabik (1–4) 
Sporty a profese – určení stejného počtu slabik (2–5) 
Ulita a ulice – slova začínající na dvě stejné slabiky 
Dobrý začátek – slova se stejnou první slabikou 
Sekera jako zebra, nebo jako semafor? – slova se stejnou první slabikou 
Vetřelci – vyřazení slova s jinou první slabikou 
Kočka, švestka, koloběžka – slova se stejnou poslední slabikou 
Dobrý konec? – nalezení slova se stejnou poslední slabikou
Syčíme – určení slova se stejnou poslední slabikou 
Nesprávné kvarteto – vyřazení slova s jinou poslední slabikou 
Ze dvou jedno – složení slova ze dvou slabik 
Z jednoho dvě – rozložení slova na slabiky 
Domino se slabikami – určení slova s danou první a poslední slabikou 

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ