Tisk
_0072_5211 Slovni ulohy do 1000 obal.jpg
5211 Mat Slovni ulohy do 1000_Stranka_2-3
Produktové číslo: 5211
rozsah 24 stran, určeno dětem od osmi let

Matematika - Slovní úlohy v oboru do 100 a do 1000

Sportujeme – jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 
V knihovně – složené slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 
V kuchyni – jednoduché slovní úlohy, násobení a dělení v rámci malé násobilky 
V parku – jednoduché a složené slovní úlohy, matematické operace do 100 
V pekárně – jednoduché a složené slovní úlohy, matematické operace do 100 
V papírnictví – slovní úlohy s nadbytečnými údaji a antisignálem, matematické operace do 100 
U švadleny – jednoduché slovní úlohy, násobení a dělení mimo obor malé násobilky 
Detektivní případy – jednoduché slovní úlohy, řády, orientace v číselné řadě do 1000 
V truhlářství – jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000 po desítkách a stovkách 
Na poště – jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000 po stovkách, desítkách a jednotkách 
Pro koumáky – náročnější slovní úlohy, číselný obor do 100 
Pro koumáky 2 – náročnější slovní úlohy, číselný obor do 1000