Tisk
_0074_5230 Tvrde mekke souhl obal.jpg
5230 Tvrde a mekke souhlasky16-17
Produktové číslo: 5230
rozsah 24 stran, určeno dětem od sedmi let

Český jazyk - Tvrdé a měkké souhlásky

Tvrdé a měkké souhlásky – procvičování znalosti písmen patřících mezi tvrdé a měkké souhlásky 
Máš na výběr? – zrakové vnímání pravopisu po tvrdých souhláskách 
Moje babička – zrakové vnímání pravopisu po měkkých souhláskách 
Rostliny – pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 
Hračky – skupiny dy, ty, ny a di, ti, ni 
Zvířata – skupiny dy, ty, ny a di, ti, ni 
Profese – pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 
Příbuzní a známí – pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 
Sporty – pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 
Písničky – pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 
Cizí slova – pravopis cizích slov 
Správně, nesprávně – pravopis cizích slov