Tisk
_0000_1211 Matem Desetinna cisla obal.jpg
_0013_1211 Matem Desetinna cisla_Stránka_13.jpg
_0014_1211 Matem Desetinna cisla_Stránka_14.jpg
_0017_1211 Matem Desetinna cisla_Stránka_17.jpg
_0018_1211 Matem Desetinna cisla_Stránka_18.jpg
Produktové číslo: 1211
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Matematika - Desetinná čísla

Desetinná čísla kolem nás – přiřazování údajů vyjádřených desetinným číslem k obrázkům
Čteme desetinná čísla
Zapisujeme desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla
Desetiny a setiny
Zapisujeme zlomky pomocí desetinných čísel
Číselné osy – čtení zlomků a desetinných čísel znázorněných na číselných osách
Přibližné vyjádření zlomku pomocí desetinného čísla – vyjádření části celku, které nelze vyjádřit desetinným číslem přesně
Vážíme – tisíciny
Ovoce a zelenina – různé způsoby vyjádření hmotnosti s využitím desetinných čísel
Měříme délku – vyjadřování délky pomocí desetinných čísel v metrech
Kolik je to milimetrů? – vyjadřování délky v jiných jednotkách
Různé údaje – stejná délka
Objem kapalin – vyjadřování objemu pomocí desetinných čísel v litrech
Tekutiny – různé způsoby vyjádření množství tekutin s využitím desetinných čísel
Věci kolem nás

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ