Tisk
_0000_1210 Matem Obvod obalka.jpg
_0015_1210 Matem Obvod obsah 4 karty_Stránka_15.jpg
_0016_1210 Matem Obvod obsah 4 karty_Stránka_16.jpg
_0019_1210 Matem Obvod obsah 4 karty_Stránka_19.jpg
_0020_1210 Matem Obvod obsah 4 karty_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1210
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Obvod a obsah

Obrazce z tyčinek – určování počtu tyčinek, které ohraničují trojúhelníky, obdélníky a čtverce
Obvod obdélníku a čtverce – určování obvodu obdélníků a čtverců v centimetrové čtvercové síti
Obvod obrazce – určování obvodu obdélníků, čtverců a složitějších obrazců v půlcentimetrové čtvercové síti
Pokrýváme obrazce – určování počtu jednotlivých čtverců potřebných k pokrytí obdélníků a čtverců
Dláždíme podlahu – určování počtu dlaždic
Obvod a obsah mnohoúhelníku – určování obvodu a obsahu mnohoúhelníků v centimetrové/půlcentimetrové síti
Obvod nebo obsah? – rozhodování, zda daná veličina představuje obvod nebo obsah obrazce
Obsah obrazce – určování obsahu složitějších obrazců v trojúhelníkové síti
Obsah pravoúhlého trojúhelníku – obsah pravoúhlého trojúhelníku jako polovina obsahu obdélníku nrbo čtverce v centimetrové čtvercové síti
Obsah mnohoúhelníku v centimetrové čtvercové síti – dva nepřekrývající se obrazce
Obsah trojúhelníku v centimetrové čtvercové síti – součet obsahů dvou pravoúhlých trojúhelníků
Obsah mnohoúhelníku v centimetrové síti – určování obsahu mnohoúhelníků složených ze tří nepřekrývajících se obrazců

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ