Tisk
3008
_0069_5210 Slovni ulohy obal.jpg
_0094_5261 Hodiny a cas 2 obal.jpg
_0074_5230 Tvrde mekke souhl obal.jpg
_0081_5234 CJ Veta obal.jpg
Produktové číslo: 3008
4 pracovní sešity miniLÜK pro děti od 8 let

Balíček miniLÜK Školáci od 3. třídy

Balíček miniLÜK je určený pro děti od 3. třídy základní školy. Skládá se ze čtyř pracovních sešitů.

Součástí Balíčku není Cvičná deska miniLÜK

Balíček miniLÜK s cvičnou deskou si můžete koupit zde.

Obsahuje pracovní sešity:

S balíčkem si děti procvičí tyto dovednosti:

(5261) Sešit obsahuje soubor cvičení zaměřených na:
určení časových období: minulost-přítomnost-budoucnost
porovnávání různých způsobů zápisu časových údajů
orientaci v kalendáři a kalendářním roce
uspořádání časových údajů, převádění časových jednotek
slovní úlohy s časovými údaji, orientaci v jízdních řádech

(5210) Tento sešit obsahuje slovní úlohy, které dětem pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost, logické myšlení i všechny základní matematické operace v číselném oboru do 100.
jednoduché a složené slovní úlohy na sčítání a odčítání
jednoduché a složené slovní úlohy na násobení a dělení
slovní úlohy s antisignálem a nadbytečnými údaji
slovní úlohy náročnější na logické myšlení

(5230) Sešit obsahuje soubor cvičení, která vedou zábavným způsobem k osvojení i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.
seznámení s písmeny, která patří mezi tvrdé a měkké souhlásky
zrakové vnímání pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách
pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách
psaní cizích slov po tvrdých a měkkých souhláskách

(5234) Cvičení jsou zaměřena na určování počtu slov ve větě, druhů vět podle postoje mluvčího, na vhodné používání interpunkčních znamének, uspořádání vět v textu a rozlišení vět jednoduchých od souvětí.

Balíček miniLÜK Školáci od 3. třídy s cvičnou deskou

990 Kč

Vložit do košíku