Tisk
_0000_1402 CJ Zakl cv 2 Rozvijeni obal.jpg
_0007_1402 CJ2 zakl cvic_Stránka_07.jpg
_0008_1402 CJ2 zakl cvic_Stránka_08.jpg
_0031_1402 CJ2 zakl cvic_Stránka_31.jpg
_0032_1402 CJ2 zakl cvic_Stránka_32.jpg
Produktové číslo: 1402
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Základní cvičení 2 - Rozvíjení jazykového citu

Slabiky – určování počtu slabik ve slově – srovnávání počtu slabik ve slovech 
Počátek slov – vnímání stejných hlásek, rozvíjení fonematického sluchu 
Samohlásky – vnímání krátkých a dlouhých samohlásek, rozvíjení fonematického sluchu
Rýmy s podstatnými jmény – přiřazování rýmujících se podstatných jmen 
Předložky – spojení děje s výslednou situací, vnímání různých tvarů slova 
Příslovečné určení místa – spojení děje s místem, kde se odehrává 
Posloupnost děje – řazení obrázků do chronologického pořadí: Jak vyrobit draka
Posloupnost děje – doplnění obrázků do chronologického pořadí: Den dětí a den dospělých 
Nadřazené pojmy – třídění slov podle významu 
Význam slov – vnímání souvislostí mezi obrázky – spojení děje s předmětem 
Význam slov – nahrazení jednoho předmětu druhým v kontextu určitého děje – určování chybějícího předmětu, vnímání různých obrazových podob jednoho slova – určování souvislosti mezi obrázky
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ