Tisk
_0032_1401 CJ Zakl cv 1 Rozsireni obal.jpg
_0006_1401 Cesky jazyk 1_Stránka_07.jpg
_0007_1401 Cesky jazyk 1_Stránka_08.jpg
_0022_1401 Cesky jazyk 1_Stránka_23.jpg
_0023_1401 Cesky jazyk 1_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1401
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Základní cvičení 1 - Rozšíření slovní zásoby

Význam slov – spojení děje s předmětem 
Homonymie sloves – používání slovesa v různých souvislostech 
Rýmy se slovesy – přiřazení rýmujících se sloves 
Rýmy s podstatnými jmény – třídění podstatných jmen podle zvukové podoby 
Podstatná a přídavná jména – vytváření složených pojmů 
Homonymie podstatných jmen – uvědomění si různých významů slova 
Přídavná jména – antonymy – přiřazování přídavných jmen opačného významu
Přídavná jména a příslovce – nalezení stejných dvojic přídavných jmen 
Předložky – nalezení stejného obrázku 
Předložky – nalezení stejného umístění v různých situacích 
Slova souřadná – přiřazování obrázků podle významu 
Slova významem podřazená – třídění slov podle významu 
Počátek slov – vnímání stejných hlásek, procvičování fonematického sluchu 
Slovesa a podstatná jména – logické spojení děje s odpovídajícím předmětem 
Jednotné a množné číslo – přiřazování předmětů na obrázcích dle pokynu
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ