Tisk
_0000_1206 cisla do 10-2 ob.jpg
_0002_1206 Pocitani do 10-2_Stránka_02.jpg
_0003_1206 Pocitani do 10-2_Stránka_03.jpg
_0019_1206 Pocitani do 10-2_Stránka_19.jpg
_0020_1206 Pocitani do 10-2_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1206
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Začínáme počítat – Čísla do 10 - Zacházení s čísly, část 2

Rozlišování tvarů a barev, počítání
Porovnávání počtu různých předmětů – více, méně
Porovnávání čísel pomocí znaků <, >, =
Určování nejmenšího a největšího čísla ve skupině
Matematický popis situace sčítáním, propedeutika sčítání
Hledání stejného počtu, sčítání
Sčítání v oboru do 10
Rozklad čísla na součet dvou sčítanců
Vlastnosti sčítání – záměna pořadí sčítanců
Dočítání do 10, propedeutika odčítání
Matematický popis situace odčítáním, propedeutika odčítání
Odčítání v oboru do 10
Vlastnosti odčítání – záměna menšitele a rozdílu
Vztah mezi sčítáním a odčítáním
Nakupování – sčítání v oboru do 10
Nakupování – odčítání v oboru do 10

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ