Tisk
_0000_1205 poc do 10 obal.jpg
_0010_1205 Pocitani do 10_Stránka_10.jpg
_0011_1205 Pocitani do 10_Stránka_11.jpg
_0017_1205 Pocitani do 10_Stránka_17.jpg
_0018_1205 Pocitani do 10_Stránka_18.jpg
Produktové číslo: 1205
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Začínáme počítat – Čísla do 10 - Zacházení s čísly, část 1

Rozpoznávání čísel
Model číselné řady
Vyjadřování počtu číslem, zápis a znázorňování čísel
Pohyb v bludišti – délka cesty
Doplňování neúplné číselné řady
Rozlišování tvarů a barev, počítání
Rozlišování tvarů a barev, počítání
Číselné diagramy – velikost čísla
Porovnávání počtu různých předmětů – více, méně
Porovnávání počtu kostek v různých seskupeních, doplňování na stejný počet přidáváním
Vyjadřování počtu číslem, propedeutika sčítání
Matematický popis situace sčítáním, propedeutika sčítání
Vytváření číselné řady přičítáním větších čísel, propedeutika sčítání
Porovnávání počtu předmětů v různých seskupeních, doplňování na stejný počet ubíráním
Vytváření číselné řady odčítáním, propedeutika odčítání
Znázorňování čísel na číselné ose

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ