Tisk
_0000_1272 Fin gram 2 obalka.jpg
_0007_1272 Fin gramotnost 2_Stránka_07.jpg
_0008_1272 Fin gramotnost 2_Stránka_08.jpg
_0027_1272 Fin gramotnost 2_Stránka_27.jpg
_0028_1272 Fin gramotnost 2_Stránka_28.jpg
Produktové číslo: 1272
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až pátý ročník ZŠ

Finanční gramotnost 2 - O peněžních částkách a cenách

Dvoukačka a dvě Kačky 
Více mincí, více korun? 
Peněžní hromádky 
Kilo, kapřík a spol. 
Počítáme peníze 
Ceny v mincích 
Školní pomůcky 
Sladkosti 
Dobroty 
Vzpomínky na kartu 20 
Odměna 
Školní výlet 
Vánoční bazar ve škole 
Vždy ve dvou mincích 
Obsah peněženek 
Slovy a obrazem 
V textech na zadních stranách získají děti další informace týkající se peněz a platidel. Zatímco texty v prvním díle obsahovaly informace k jejich výrobě a historii, v tomto souboru jsou zaměřené na jazykové výrazy, názvy jednotlivých platidel a synonyma hovorová a spisovná.