Tisk
_0000_1271 Fin gram 1 obalka.jpg
_0019_1271 Fin gramotnost 1 karty_Stránka_19.jpg
_0020_1271 Fin gramotnost 1 karty_Stránka_20.jpg
_0023_1271 Fin gramotnost 1 karty_Stránka_23.jpg
_0024_1271 Fin gramotnost 1 karty_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1271
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až pátý ročník ZŠ

Finanční gramotnost 1 - O mincích a bankovkách

Zakryté mince a bankovky 
Vějíř z bankovek, housenka z mincí 
Rozpůlená platidla 
Dvě strany jednoho platidla 
Černobílá platidla 
Čím větší rozměr, tím vyšší hodnota 
Chybějící hodnoty 
Nejvyšší hodnota 
Nejnižší hodnota 
Koho či co máme v kapse 
Výřezy 
Pomoc nevidomým 1. Hrany 
Pomoc nevidomým 2. Plastické prvky 
Co nesmí na bankovce chybět 
Samé padělky 
Dnešní a dřívější platidla 
Cílem tohoto souboru je, aby se děti seznámily s platnými českými mincemi a bankovkami, rozpoznávaly je podle barev, tvarů, velikostí a vyobrazení, dokázaly je seřadit podle hodnoty a získaly povědomí o různých prvcích spojených s jednotlivými platidly. Texty na zadních stranách karet přinášejí navíc zajímavé informace o historii a výrobě platidel, osobnostech na nich zobrazených apod.