Tisk
_0000_1450 CJ 1 Obal.jpg
_0023_1450 Cteni s poro 1_Stránka_23.jpg
_0024_1450 Cteni s poro 1_Stránka_24.jpg
_0031_1450 Cteni s poro 1_Stránka_31.jpg
_0032_1450 Cteni s poro 1_Stránka_32.jpg
Produktové číslo: 1450
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Čtení s porozuměním 1 - Slova a věty

Přiřazování zkratek k celému jménu – slova a jejich obsah 
Třídění slov podle významu – slova souřadná podle významu 
Určování směru pohybu podle obrázku – předložky 
Určování významově správné věty – významová shoda 
Určování významově správného slovesa – významová shoda 
Přiřazování slova ke skupině slov – synonyma 
Doplňování slov do tabulky – synonyma a antonyma (přídavná jména) 
Nalezení slova stejného významu – synonyma (podstatná jména – abstrakta) 
Přiřazování slov podle významu – synonyma a antonyma (slovesa) 
Vyřazování slova ze skupiny – slova souřadná podle významu 
Nalezení významové souvislosti slov – nadřazené pojmy 
Nalezení společného kritéria slov – nadřazené pojmy 
Spojování různých informací – nadřazené pojmy 
Spojování obrázku s rozkazem – rozkazovací věty 
Doplňování rozkazů do textu – rozkazovací věty 
Přiřazování vět podle významu – přací věty
 
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ