Tisk
_0000_1304 Thats me obal.jpg
_0003_1304 Thats me_Stránka_03.jpg
_0004_1304 Thats me_Stránka_04.jpg
_0029_1304 Thats me_Stránka_29.jpg
_0030_1304 Thats me_Stránka_30.jpg
Produktové číslo: 1304
16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ

Anglický jazyk - Early Bird – That’s me

My body – přiřazování slova k obrázku (části těla) 
Clothes – přiřazování slova k obrázku (oblečení) 
More clothes – rozšíření slovní zásoby (oblečení); "I put on my ..." 
Always a pair of ... – doplňování vět 
Even more clothes – "I've got ..." – přiřazování věty k obrázku (čísla, barvy) 
Come on Susan and Jack, hurry up! – přiřazování rozkazovací věty k obrázku 
My feelings – přídavná jména (pocity) 
Find and name the opposites! – přídavná jména opačného významu 
Nationalities – Where are you from? – doplňování vět (státy, národnosti) 
What I can do – přiřazování slova k obrázku (slovesa) 
My activities – přiřazování slova k obrázku (slovesa) 
My hobbies – přiřazování věty k obrázku 
My toys – rozšíření slovní zásoby (hračky) 
Hello, that's me! – představování. Doplňování vět 
Guess my name! – porozumění krátkým větám. Přiřazování vět k obrázku
  
16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ