Tisk
_0000_1452 CJ 3 Obal.jpg
_0001_1452 Cteni s poro 3_Stránka_01.jpg
_0002_1452 Cteni s poro 3_Stránka_02.jpg
_0015_1452 Cteni s poro 3_Stránka_15.jpg
_0016_1452 Cteni s poro 3_Stránka_16.jpg
Produktové číslo: 1452
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Čtení s porozuměním 3 - Texty a rozbor

Přiřazování obrázků k textu – porozumění větám v souvislosti celého textu 
Přiřazování obrázku k popisu – porozumění informacím 
Přiřazování odpovídajícího času k textu – porozumění časové posloupnosti děje 
Doplňování slov na začátku řádků textu – rekonstrukce poškozeného textu podle významových a gramatických kritérií 
Doplňování slov na konci řádku textu – rekonstrukce poškozeného textu podle významových a gramatických kritérií 
Řazení řádků textu / složení kousků textu – rekonstrukce roztrhaného textu podle významových, gramatických a grafických kritérií 
Přiřazování dvou dějů podle významu – logická souvislost a posloupnost různých dějů 
Přiřazování otázek k odpovědím – význam slov určený okolním textem 
Odpovídání na otázky – gramatický a interpretační rozbor dialogu – gramatický a interpretační rozbor vtipu
Přiřazování vyjádření podle obsahu – subjektivita a věcný obsah vyjádření
 
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ