Tisk
_0000_1412 Cesky jazyk 3 obal.jpg
_0001_1412 cj2-3_Stránka_01.jpg
_0002_1412 cj2-3_Stránka_02.jpg
_0021_1412 cj2-3_Stránka_21.jpg
_0022_1412 cj2-3_Stránka_22.jpg
Produktové číslo: 1412
16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ

Český jazyk - Začínáme číst, část 3

Čtení slov a vět s porozuměním obsahu – doplnit slova do věty, velká písmena na začátku věty a ve vlastním jméně 
Poznávání písmen Ř, G, R, F, Ž – čtení slov s porozuměním, fonematický sluch 
Čtení slov a vět, rozlišení slabik – čtení slabik, slov, vět s porozuměním
Poznávání písmen f, g, r, ř, ž – čtení slov s porozuměním
Skládání slov z "rozsypaných" písmen – nácvik analýzy a syntézy
Čtení vět s porozuměním významu – čtení vět, věta jednoduchá a rozvitá v přítomném čase 
Písmeno Ch, ch, doplňování, práce s větou – čtení slov ve větách s porozuměním významu, doplňování sloves do věty, vnímání základních skladebných dvojic
Čtení slov a doplňování vět – vnímání funkce podmětu a předmětu pro porozumění obsahu věty 
Doplňování slov do věty – čtení s porozuměním, vnímání funkce podmětu, předmětu a přívlastku ve větě
Skládání chybějících slabik ve slovech – nácvik analýzy, syntézy, tvar písmen, čtení a psaní slabik se shlukem souhlásek 
Písmena a hlásky ď, ť, ň, doplňování slabik – čtení nových písmen, čtení s porozuměním, dělení na slabiky
Čtení slabik dě, tě, ně ve slovech – fonematický sluch, čtení slabik 
Čtení a přiřazení slov souvisejících významem – doplňování písmen r, ř, ž, z, š – písmena r, ř, z, ž, š, čtení slov se shlukem samohlásek 
Písmena W, w, doplňování samohlásek – čtení krátkých textů s novým písmenem, rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Domino, přiřazování slov souvisejících významem – aktivní práce se slovy, čtení s porozuměním
Hádanky – přiřazování vět k obrázku – čtení vět s porozuměním
 
16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ