Tisk
_0000_1411 CJ 2-2 obal.jpg
_0001_1411 CJ 2-2_Stránka_01.jpg
_0002_1411 CJ 2-2_Stránka_02.jpg
_0009_1411 CJ 2-2_Stránka_09.jpg
_0010_1411 CJ 2-2_Stránka_10.jpg
Produktové číslo: 1411
16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ

Český jazyk - Začínáme číst, část 2

Čtení slov s porozuměním obsahu – čtení slov a velkých i malých tiskacích písmen 
Čtení slov s porozuměním významu, skládání slov z písmen a slabik – čtení uzavřených a otevřených slabik, skládání slov z písmen 
Poznávání písmen B K Š Z J, čtení slov – poznávání nových písmen a čtení slov s porozuměním významu 
Poznávání písmen b k š z j, doplňování slabik 
Skládání slov z písmen, čtení vět – nácvik syntézy, rozpoznávání podstatných jmen, větné skladby, čtení otevřených a uzavřených slabik
Čtení sloves s porozuměním významu – čtení slov, rozpoznávání sloves v přítomném čase
Doplňování sloves do vět – čtení slov ve větách s porozuměním významu, rozpoznávání sloves v přítomném čase, vnímání základních skladebných dvojic
Poznávání písmen R r C c ve slovech – čtení slov s novými písmeny, psaní velkých písmen v osobních jménech 
Doplňování písmen do neúplných slov, čtení slov – nácvik syntézy, čtení slov s porozuměním významu
Skládání slabik a slov z písmen, čtení slabik ve slovech 
Poznávání písmen H h Y y, čtení slov na základě porozumění obsahu – čtení nových písmen a slov, poznávání podstatných jmen
Čtení písmen y ý i í a dvojhlásky ou ve slovech – rozeznávání y ý i í ou ve slovech 
Doplňování slov do vět na základě obrázků – čtení textu s porozuměním obsahu
Poznáš, o kom se na kartách píše – hádanky čtení krátkých popisů, pochopení textu, doplňování sloves do věty, význam slovesa pro obsah věty
Poznávání písmen Č č a jejich doplňování do slov – čtení nových písmen, nácvik syntézy 
Přiřazování sloves k obrázkům, čtení vět – rozpoznávání sloves a jejich významu pro stavbu věty, čtení vět s porozuměním obsahu, rozpoznávání znaménka na konci věty
 
16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ