Tisk
3003
_0000_1702 Oko obal.jpg
_0000_1103 prip pozor obal.jpg
_0032_1711 Pravoleva orien obal.jpg
_0032_1401 CJ Zakl cv 1 Rozsireni obal.jpg
Produktové číslo: 3003
4 soubory Logico Piccolo pro děti od 5 let

Balíček Logico Piccolo Předškoláci a začátek ve škole

Balíček Logico Piccolo je určený pro děti od 5 let. Skládá se ze čtyř souborů.

Součástí Balíčku není Logico Piccolo rámeček.

Balíček Logico Piccolo s rámečkem si můžete koupit zde.

Obsahuje soubory:

S balíčkem si děti procvičí tyto dovednosti:

(1103) Tento soubor nabízí cvičení k soustředění, rozšíření slovní zásoby, jazykové kompetenci, orientaci v okolním světě a logickému uvažování.
Přiřazování obrázků podle obsahových nebo logických souvislostí, např.: mezi surovinou a výrobkem, mezi potravinami a plody
Hledání příčiny a následku, např.: vyjadřování pocitů a nálad
Časová posloupnost
Protiklady
Nadřazené pojmy dvou předmětů

(1702) Schopnost vizuálního vnímání a vizuální analýzy či syntézy je jedním z předpokladů úspěšného učení. Uplatňuje se zejména v procesu čtení a psaní a při řešení graficky zobrazených zadání úkolů v matematice.
Přesné vizuální vnímání
Rozčlenění vzorů na jednotlivé prvky (analýza)
Doplnění nebo vytváření vzorů (syntéza)
Hledání společných nebo rozdílných znaků vzorů nebo jejich částí

 (1711) Pravolevá orientace je jedním ze základních pilířů (před)čtenářských dovedností. Je nezbytnou dovedností při vyprávění zážitků, popisů obrázků apod., sledování písmen a řádků a rozlišování podobných abstraktních symbolů ( např. písmen b – d – p – q).
Orientace na stránce
Určování polohy obrázku nebo jeho detailu
Orientace vpravo a vlevo, např.: určení sousedícího předmětu, písmene…
Porovnání obrázku s jeho schématem, určování polohy detailu v celkovém obrázku
Určování polohy jednoho předmětu vůči druhému

(1401) Soubor je koncipován z pohledu celostního přístupu k rozvoji jazyka, čtení a psaní. Vychází tedy z obsahu a významu jednotlivých slov a pojmů. Na tomto základě rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí u dětí jazykový cit, vnímání gramatiky českého jazyka, tvarosloví, skladby atp.
Rýmy
Protiklady
Obsahová a logická souvislost
Nadřazené pojmy
Cvičení sluchového vnímání (dvě slova začínají stejnou hláskou)
Různé významy jednoho slova (homonymie slov)
Nad, pod, v, mezi… význam jedné předložky u dvou různých obrázků

Balíček Logico Piccolo Předškoláci a začátek ve škole s rámečkem

1290 Kč

Vložit do košíku