Tisk
_0000_1902 Pamet 2 obal.jpg
_0037_1902 Pamet 2_Stránka_37.jpg
_0038_1902 Pamet 2_Stránka_38.jpg
_0039_1902 Pamet 2_Stránka_39.jpg
_0040_1902 Pamet 2_Stránka_40.jpg
Produktové číslo: 1902
16 různých dvojitých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Paměť a logika – Část 2 - Zvláštní zvířata

Nová řada "Paměť a logika" je zaměřená na procvičování paměti a na způsoby, jakými si děti mohou ulehčit zapamatování – odbornými slovy na memorování a mnemotechnické pomůcky. I přes největší úsilí současných vyučovacích metod založených na pochopení a propojení látky místo dřívějšího učení se nazpaměť a odříkávání, stále existuje spousta učiva, které vyžaduje neoblíbené "biflování", například slovíčka v cizích jazycích, malá násobilka, vyjmenovaná slova, data ve vlastivědě, odborné výrazy v přírodovědných předmětech. Mnemotechnické pomůcky využíváme denně, třeba i nevědomě. Příklad z mateřské školy: Děti si mají zapamatovat důležitá telefonní čísla 150, 155, 158. Aby si čísla nespletly, propojují je se symbolem: 8 znázorňuje pouta = policie, 0 připomíná hadici = hasiči, 5 symbolizuje obvaz = záchranná služba. Příklad ze základní školy: děti se učí správně používat zájmena mě/mně. Pomáhá se jim vysvětlením, že "mně" má tří písmena a používá se v pádech dělitelných třemi. Příklad ze života: když máte možnost sami si zvolit přístupové heslo k počítačové aplikaci, nezvolíte takové heslo nebo číselný kód, který je už v jiné souvislosti ve vaší paměti ukotvený? Ve všech příkladech se využívají mnemotechnické pomůcky, které zjednodušují, zkomprimují, zredukují hromadu informací na uchopitelný rozměr, převádějí něco nelogického nebo abstraktního v konkrétní či logickou souvislost, spojují novou látku s něčím známým, co už je v naši paměti uložené. Fungují jako referenční body v paměti. Pomáhají nám vzpomenout si. Soubory řady Paměť a logika vedou děti k tomu, aby pátraly po pomocnících při zapamatovávání, samy je vymyslely a využily je jak ve škole, tak i v mimoškolním životě. Soubory jsou určeny dětem od pěti let. Úroveň obtížnosti je jednak této cílové skupině přizpůsobená, jednak ji můžete dle vašeho uvážení ještě snížit tím, že necháte děti pracovat ve dvojicích. Soubory jsou mimořádně vhodné pro skupinovou práci, při které si děti procvičují i komunikaci a spolupráci v rámci klíčových kompetencí vyjmenovaných v rámcovém vzdělávacím programu.

Součástí souborů Paměť a logika jsou barevné tvary (titul 1901) a pexeso (titul 1902) k vystříhání. Pomocí těchto hracích karet a rozsáhlého seznamu námětů ke hře uvedeného v metodicko-didaktických poznámkách k souborům lze podporovat, doprovodit a prohloubit práci se soubory. Soubory nabízíme v praktických krabičkách, do nichž se vystříhané hrací kartičky snadno uloží. 

16 různých dvojitých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ