Tisk
_0000_1421 CJ vyjm slova 2 obal.jpg
_0011_1421 CJ vyjm slova 2_Stránka_11.jpg
_0012_1421 CJ vyjm slova 2_Stránka_12.jpg
_0015_1421 CJ vyjm slova 2_Stránka_15.jpg
_0016_1421 CJ vyjm slova 2_Stránka_16.jpg
Produktové číslo: 1421
16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

Vyjmenovaná slova, část 2 - Zvuková homonymita

V tomto dílu vysvětlujeme dětem, že k určitému zvuku [i] nebo spojení zvuků (slova), např. [vi:r], existují v některých případech různě psané podoby. A aby děti vybraly v dané situaci tu správnou podobu, je potřeba vnímat toto pravopisně "problematické" slovo v kontextu.

Konceptem tohoto souboru tedy je:

  • uvést děti do problematiky zvukové homonymity v rámci výuky vyjmenovaných slov a sestavit seznam těchto "problematických" slov, resp. zvuků
  • vysvětlit různé významy slov stejného znění a smysluplnými texty obrátit pozornost dětí na okolní slova, která jim pomáhají vybrat správnou pravopisnou podobu
  • věnovat se, v souvislosti se zvukovou homonymitou, úkolům s předponou "vy-" 
     
Karta Obsah  
1 Ověřování znalostí vyjmenovaných slov Opakování vyjmenovaných slov v rámci klasických seznamů a napříč nimi
2 Úvodní karta do problematiky zvukové homonymity Uvědomování si existence slov stejného znění a různého významu a pravopisu
3 Zvuková homonymita – podstatná jména Dvojice podstatných jmen (a jejich tvarů) stejného znění a různého významu a pravopisu
4 Zvuková homonymita – slovesa Dvojice sloves (a jejich tvarů) stejného znění a různého významu a pravopisu
5 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu a skupina výt – vít – vila – víla
6 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Skupina slov stejného znění a různého významu a pravopisu (mýt – mít – milý – mýlit se – míjet)
7 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Skupiny slov stejného znění a různého významu a pravopisu
8 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu
9 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Skupina slov stejného znění a různého významu a pravopisu (být – bít – býlí – bílý)
10 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu
11 Zvuková homonymita – slova a slovní spojení Určování příbuznosti s vyjmenovanými slovy
12 Zvuková homonymita – slova a slovní spojení Určování příbuznosti s vyjmenovanými slovy
13 Předpona vy-/vý- Nalezení slova s předponou vy-/vý- ve skupině slov začínající na vi-/ví-
14 Předpona vy-/vý- Třídění slov – vy-/vý-/vi-/ví-
15 Předpona vy-/vý- Určování pravopisu – vy-/vý-/vi-/ví-
16 Zvuková homonymita a předpona vy-/vý- Nalezení pravopisných chyb


16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ