Tisk
_0000_1502 obal.jpg
_0007_1502 Prvouka zvirata_Stránka_07.jpg
_0008_1502 Prvouka zvirata_Stránka_08.jpg
_0011_1502 Prvouka zvirata_Stránka_11.jpg
_0012_1502 Prvouka zvirata_Stránka_12.jpg
Produktové číslo: 1502
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ

Prvouka Domácí a lesní zvířata

Zvířecí rodiny 
Hledání souvislostí: zvířata jako zdroj potěšení a užitku 
Přiřazování: zvířata a jejich potrava 
Přiřazování: zvíře a detail jeho těla 
Přiřazování: zvíře a jeho obydlí 
Chování zvířat v zimě 
Určování vhodnějších životních podmínek 
Rozpoznávání a pojmenování "fantazijních zvířat" 
Sledování stop 
Detektivka: Přiřazování zanechaných stop k jejich autorům 
Určování následujícího stadia životního cyklu 
Zařazování zvířat do potravního řetězce 
Přiřazování ptáků k jejich peří 
Nahrazení zvířat stroji/vynálezy 
Přiřazování psích plemen činnostem 
Přiřazování koster k živočichům 
Soubor obsahuje karty zaměřené na téma: poznávání zvířat a jejich způsobu života - stavba těla zvířat - stadia životního cyklu zvířat - prvky ekologické a etické výchovy. Soubor je explicitně zaměřen na vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a jeho svět.
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ