Tisk
_0032_1713 Prostor vnim Sleduj obal.jpg
_0008_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_09.jpg
_0009_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_10.jpg
_0022_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_23.jpg
_0023_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1713
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Prostorové vnímání - Sleduj a přesuň

Kam směřují palce, tam směřuje i nos – nalezení shody mezi postavením 
Různé směry pohledu 
Všechno se hýbe – vyjádření směru pohybu šipkou 
Směrovka ukazuje doleva, ruka zase doprava – nalezení následujícího obrázku 
Horská dráha – určení polohy vozíku 
Silnice a dálnice – vyjádření dopravní situace pomocí dopravní značky 
Zjednodušená klávesnice – sledování pohybu 
Zasedací pořádek – přenášení pohybu z jedné čtvercové sítě do druhé 
Kytice pro tatínka – sledování cesty 
Žralok se blíží – přesouvání rybiček v dvojrozměrném prostoru 
Parkování – přesouvání aut v trojrozměrném prostoru 
V parku – sledování cesty pomocí šipek a piktogramů 
Kuličky v trubičkách – dodržování směru pohybu přes křižovatky 
Model železnice – dotváření cesty mezi dvěma body 
Přerušované cesty – domýšlení cesty naznačené obrázky
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ