Tisk
_0032_1713 Prostor vnim Sleduj obal.jpg
_0008_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_09.jpg
_0009_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_10.jpg
_0022_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_23.jpg
_0023_1713 Oko Prostor Sleduj presun_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1713
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Prostorové vnímání - Sleduj a přesuň

1 Kam směřují palce, tam směřuje i nos - nalezení shody mezi postavením noh a držením hlavy
2 Různé směry pohledu - vyjádření směru pohledu šipkou
3 Všechno se hýbe - vyjádření směru pohybu šipkou
4 Směrovka ukazuje doleva, ruka zase doprava - nalezení následujícího obrázku
5 Horská dráha - určení polohy vozíku v různých bodech horské dráhy
6 Silnice a dálnice - vyjádření dopravní situace pomocí dopravní značky
7 Zjednodušená klávesnice – sledování pohybu vyjádřeného šipkou
8 Zasedací pořádek – přenášení pohybu z jedné čtvercové sítě do druhé
9 Kytice pro tatínka – sledování cesty vyjádřené šipkami
10 Cesta na svobodu - vyjádření cesty šipkami v dvojrozměrném prostoru
11 Žralok se blíží – přesouvání rybiček podle šipek v dvojrozměrném prostoru
12 Parkování – přesouvání aut podle šipek v trojrozměrném prostoru
13 V parku – sledování cesty vyjádřené kombinací šipek a piktogramů
14 Kuličky v trubičkách – dodržování směru pohybu přes křižovatky
15 Model železnice – dotváření cesty mezi dvěma body
16 Přerušované cesty – domýšlení cesty naznačené obrázky

 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ