Tisk
_0032_1102 Přípraven ke startu obálka.jpg
_0012_1102 Pripravit ke startu_Stránka_13.jpg
_0013_1102 Pripravit ke startu_Stránka_14.jpg
_0016_1102 Pripravit ke startu_Stránka_17.jpg
_0017_1102 Pripravit ke startu_Stránka_18.jpg
Produktové číslo: 1102
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Připraven ke startu Dívej se a přemýšlej!

Rozlišování tvarů a barev
Orientace v prostoru: vpravo, vlevo
Nalezení stejného obrázku, geometrické vzory
Prostorová představivost
Orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo)
Nalezení obrázku, který se liší od ostatních
Doplňování logických řad
Pokračování v logických řadách
Doplňování logických řad: orientace v prostoru (dopředu, dozadu, vpravo, vlevo)
Orientace v prostoru, pohled zepředu a zezadu
Doplňování skupin: nadřazené a podřazené pojmy
Vytváření skupin: nadřazené a podřazené pojmy
Přiřazování obrázků, hledání souvislosti
Hledání souvislosti: příčina a následek
Řazení obrázků do chronologického pořadí: Výlet
Řazení obrázků do chronologického pořadí: Den s Luckou

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ