Tisk
_0000_1801 Pohadky Sneh obal.jpg
_0011_1801 pohadky sneh_Stránka_11.jpg
_0012_1801 pohadky sneh_Stránka_12.jpg
_0031_1801 pohadky sneh_Stránka_31.jpg
_0032_1801 pohadky sneh_Stránka_32.jpg
Produktové číslo: 1801
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Pohádky 1 - Sněhurka a sedm trpaslíků – Popelka

Text pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků 
Doplňování barev do obrázku podle vzoru 
Přiřazování: obličej a jeho obraz v zrcadle 
Schematický popis cesty 
Porovnávání obrázků 
Přiřazování obrázků na základě stejných detailů 
Pohyb ve čtvercové síti 
Chronologické řazení obrázků 
Text pohádky Popelka 
Doplňování obrázků – přiřazování činností 
Doplňování obrázků – přiřazování předmětů 
Hledání stejného počtu 
Sledování protínajících se čar 
Přiřazení schematu k odpovídajícímu obrázku 
Přiřazování směru pohybu k tanečním krokům 
Chronologické řazení obrázků

Komu z nás babička nevyprávěla pohádky? A kdo z nás neposlouchal s otevřenými ústy příběhy o statečných princích, krásných princeznách a zlých macechách? Právě ústní vyprávění je s historií pohádky neoddělitelně spojeno už několik století. Stopy některých pohádek lze zpětně sledovat až do Číny 9. století, odkud si přes arabský svět našly cestu do Evropy. Na této cestě a dále při rozšíření v Evropě prošla ústní podání nesčetnými změnami pod vlivem času a regionálních zvláštností. S trochou nadsázky by se dalo říci: co babička, to verze. 
Vzhledem ke své historii mohou právě pohádky být příspěvkem v oblasti multikulturního porozumění. Přes všechny odlišné detaily a jazykové i kulturní bariéry v nich lze najít styčné body a vzájemné (všeobecně lidské) zkušenosti. Když připustíme rovnocennost různých variant jedné pohádky a vnímáme seznámení se s dalšími nám doposud neznámými variantami jako obohacení a ne jako něco, "co sem nepatří", tak zároveň vytváříme prostor k tomu, aby se děti pocházející z různých kulturních prostředí cítily akceptované a rovnocenné. Soubor je zaměřen na vzdělávací oblasti Jazyk a řeč a Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace (RVP PV 5.2.1. a 5.2.2.), respektive Jazyk a jazyková kompetence (RVP ZV 5.1.). Prostřednictvím průřezového tématu Multikulturní výchova, ke kterému pohádky vzhledem ke své historii mají přirozeně blízko, se soubor týká i vzdělávacích oblastí Dítě a ten druhý, Dítě a společnost (RVP PV 5.3. a 5.4.), respektive Člověk a jeho svět a Člověk a společnost (RVP ZV 5.4. a 5.5.).
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ