Tisk
_0000_1780 Oko Najit cesty obal.jpg
_0011_1780 Oko ruka Cesty_Stránka_11.jpg
_0012_1780 Oko ruka Cesty_Stránka_12.jpg
_0025_1780 Oko ruka Cesty_Stránka_25.jpg
_0026_1780 Oko ruka Cesty_Stránka_26.jpg
Produktové číslo: 1780
16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

Oko a ruka - Najít cesty – sledovat cesty

Protínání čar: Určování lomených čar, které se protínají v daném bodě 
Určování oblých čar, které se protínají v daném bodě 
Přiřazování výřezů s křížením lomených čar (obdélníkové výřezy, šestiúhelníkové výřezy – bez otáčení, osmiúhelníkové výřezy – bez otáčení) 
Určování protínajících se čar Body čar: Určování čáry, která prochází dvěma, třemi danými body 
Určování tří, čtyř bodů, kterými prochází oblá čára Orientace v rovině: Určování správné cesty podle pokynů – orientace doleva, doprava, rovně v různých pozicích 
Přiřazování správného vzoru – orientace doleva, doprava, nahoru, dolů 
Přiřazování správné lomené čáry – orientace doleva, doprava, nahoru, dolů

  

Námětem úloh v souboru Najít cesty – sledovat cesty je pohyb – cesty, jejich tvar, křížení a popis s využitím směrových pojmů. V souboru se děti setkají s třemi typy úloh:
1. Protínání čar (karty 1 až 6)
Podstatou úloh je určit, které čáry se protínají v daném bodě. Při řešení úloh žáci prokazují schopnost analytických činností, schopnost rozčlenit zrakový vjem na prvky a schopnost zaměřit se pouze na některé z nich. Podstatnou úlohu při řešení sehrává schopnost přenášet pozornost na různé prvky zrakového vjemu a krátkodobá paměť.
2. Body čar (karty 7 až 10)
Cílem úloh je určit, na které čáře leží daná množina bodů. Při řešení úloh je možné použít několik strategií, které v různé míře využívají různé myšlenkové pochody. Způsob řešení bývá zpravidla individuální, závislý na stupni rozvoje konkrétních schopností. Obtížnost úloh graduje spolu s počtem bodů, které na čáře leží (dva až čtyři). 
3. Orientace v rovině (karty 11 až 16)
Práce s pojmy doleva, doprava, rovně, nahoru nebo dolů. V úlohách s pohybovou tematikou (karty 11 až 14) žáci v soustavě oblých, navzájem se protínajících čar konstruují cesty podle směrových pokynů nebo cesty směrově popisují s využitím pojmů doleva, doprava nebo rovně. V tomto případě je význam pojmů doleva, doprava a rovně relativní – směr závisí na pozici mluvčího. Naproti tomu v úlohách s výtvarnou tematikou (karty 15 a 16), v nichž žáci konstruují lomené čáry s využitím pokynů nahoru, dolů, doleva nebo doprava, je význam těchto pojmů vzhledem k neměnné pozici mluvčího absolutní. Při řešení úloh musí žáci prokázat znalost těchto směrových pojmů a schopnost aplikovat je v různých situacích. 
Úlohy obsažené v souboru lze využít i k evokaci a rozvoji řečového projevu. Tím se žáci učí transformovat zrakové vjemy do řeči a tříbí své vyjadřovací schopnosti. Lze využít i mezipředmětové přesahy námětů úloh (např. prvky geometrie, dopravní nebo výtvarné výchovy, prvouky).

Zadání úloh lze využít i k vytváření dalších otázek a řešení dalších problémů. Např., které cesty se kříží na dalších křižovatkách (karty 1 a 2); které stanice spojuje červená, modrá, … kosmická loď, která loď spojuje nejvíce (nejméně) stanic (karty 7 a 8); může žlutý kamion dojet do stejného cíle i jinou cestou?, popiš ji (karta 11) apod.
 
16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ