Tisk
_0032_1723 Pribehy obalka.jpg
_0008_1723 Obsah vnimani Pribehy_Stránka_09.jpg
_0009_1723 Obsah vnimani Pribehy_Stránka_10.jpg
_0014_1723 Obsah vnimani Pribehy_Stránka_15.jpg
_0015_1723 Obsah vnimani Pribehy_Stránka_16.jpg
Produktové číslo: 1723
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

Obsahové vnímaní - Příběhy v obrázcích

Předtím – potom – určování předchozího či následujícího obrázku 
Proměna, děj, vývoj – nalezení chybějícího obrázku 
Přibývá, ubývá – zařazení chybějícího obrázku do děje 
Čím, proč, jak – určování obrázku spojujícího začátek a konec 
Všední děje 
Příběhy – chronologické seřazení tří obrázků 
Příčiny – určování správné příčiny či proměny děje 
Jak se co dělá – určování výsledku děje 
Vetřelec – nalezení obrázku nehodícího se do postupu či příběhu 
Nejdříve, potom, nakonec 
O veliké řepě – doplňování obrázků podle děje známé pohádky 
Dva příběhy – chronologické seřazení pěti obrázků 
Skládání ubrousku a čepičky – výrobní postupy 
Seřazení čtyř a šesti obrázků 
O medvídkovi a koláčcích 
Při prohlížení knížky – seřazení deseti obrázků znázorňujících prohlížení knížky 
Jirkův den – zařazení obrázků do celodenního příběhu

  

Dílčí cíle

Cílem činností s kartami tohoto tematického zaměření je rozvíjet a upevnit u dětí

- schopnost vyvodit význam z obrázků, hledat mezi nimi souvislosti na základě celkového posouzení významových souvislostí mezi všemi obrázky i detaily na jednotlivých obrázcích,

- dovednost řadit děj v časové, prostorové a logické posloupnosti na základě provázanosti příběhů, dějů v přírodě a pracovních postupů zobrazených na obrázcích,

- vyšší úroveň myšlenkové činnosti,

- znalost typických rysů příběhů a pohádek,

- představivost a mravní i citovou složku osobnosti aj.

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ