Tisk
_0000_1212 Matem Zavorky obal.jpg
_0003_1212 Matem Zavorky_Stránka_03.jpg
_0004_1212 Matem Zavorky_Stránka_04.jpg
_0009_1212 Matem Zavorky_Stránka_09.jpg
_0010_1212 Matem Zavorky_Stránka_10.jpg
Produktové číslo: 1212
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Matematika - Závorky

Počítání podle diagramu – vyplňování číselných diagramů se dvěma početními výkony. Zápis postupu výpočtu pomocí závorek 
Závorky – počítání příkladů se dvěma početními výkony a závorkami 
Na závorkách záleží! – počítání příkladů se dvěma početními výkony a různě umístěnými závorkami 
Sčítání tří čísel 
Násobení tří čísel 
Dvoje závorky – počítání příkladu se třemi početními výkony a dvojími závorkami 
Jde to i jinak! – distributivnost násobení a dělení vzhledem ke sčítání a odčítání 
Násobení ve druhé desítce – násobení čísel z druhé desítky jednociferným číslem s využitím distributivnosti 
Dělení dvojciferných čísel – využití distributivnosti při dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem 
Násobení a dělení desítek – násobení a dělení desítek jednociferným číslem 
Násobení dvojciferných čísel – využití distributivnosti při násobení jednociferným číslem mimo obor násobilek

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Šablony diagramů k souboru 1212 Matematika - Závorky.