Tisk
_0000_1213 Matem Co drive obal.jpg
_0015_1213 Matem Co drive_Stránka_15.jpg
_0016_1213 Matem Co drive_Stránka_16.jpg
_0025_1213 Matem Co drive_Stránka_25.jpg
_0026_1213 Matem Co drive_Stránka_26.jpg
Produktové číslo: 1213
16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Matematika - Co dříve?

Sčítání a odčítání tří čísel
Násobení a dělení tří čísel
Překontroluj, zda platí rovnost
Vypočítej co nejvýhodněji
Co dříve? – početní výkony se třemi čísly a předností násobení a dělení před sčítáním a odčítáním
Početní výkony se třemi čísly
Sčítání a odčítání čtyř čísel – pamětné sčítání čtyř čísel v oboru do 1 000 v pořadí zleva doprava
Násobení a dělení čtyř čísel
Početní výkony se čtyřmi čísly – početní výkony se čtyřmi čísly a předností násobení a dělení před sčítáním a odčítáním
Co dříve?
Počítáme se závorkami i bez nich – početní výkony se třemi čísly, vliv závorek na postup a výsledek výpočtu
Co nejdříve, co potom a co nakonec?
Procvičuj – početní výkony se čtyřmi čísly se závorkami i bez nich
Které příklady mají stejný výsledek?
Zapiš pomocí znamének početních výkonů a závorek – zápis slovně zadaných příkladů pomocí matematických symbolů

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

Šablony diagramů k souboru 1213 Matematika - Co dříve?