Tisk
_0025_5018 Co k sobe patri 1 obalka.jpg
_0027_5018 Videt slyset myslet1 karta.jpg
Produktové číslo: 5018
rozsah 24 stran, určeno dětem od čtyř let

Vidět a myslet - Co k sobě patří 1

Co k sobě patří? 
Najdi stejný obrázek 
Najdi stejný předmět ve stejné velikosti 
Čtyřbarevné tvary – doplň chybějící barevný tvar 
Čtyřbarevné sloupce – doplň chybějící barevné obdélníky 
Najdi, co na obrázcích chybí
Tento sešit obsahuje cvičení pro děti od čtyř let, a to zejména v oblastech: • logické přiřazování • rozlišení barev, tvarů a vzorů • doplňování chybějících částí obrázků • porovnávání velikosti a délky objektů. Cvičení kombinují vizuální vnímání s logickým myšlením. Děti v nich uplatňují své dosavadní vědomosti a zkušenosti a rozšiřují je o další poznatky a dovednosti, které napomáhají k přípravě na přestup do základních škol.