Tisk
3006
_0033_5021 rok s Barou obal.jpg
_0001_5010 Zahrivani obal.jpg
_0042_5024 Dilna pocitani 1 obal.jpg
_0052_5040 Pusik svet obal.jpg
Produktové číslo: 3006
4 pracovní sešity miniLÜK pro děti od 4 let

Balíček miniLÜK Pro děti od 4 let a pro předškoláky

Balíček miniLÜK je určený pro děti od 4 let a pro předškoláky. Skládá se ze čtyř pracovních sešitů.

Součástí Balíčku není Cvičná deska miniLÜK

Balíček miniLÜK s cvičnou deskou si můžete koupit zde.

Obsahuje pracovní sešity:

S balíčkem si děti procvičí tyto dovednosti:

(5010) Sešit obsahuje vyzkoušené a velice efektivní cvičení k posílení logického, srovnávacího a kombinačního myšlení včetně vizuálního vnímání. Děti, které cvičení důkladně probírají, aktivují důležité mozkové funkce a podporují formou hry rozvoj osobnosti a výkonnost.

(5021) Začlenění úkolů do známé životní situace zvyšuje motivaci k jejich řešení a pobízí děti k slovnímu projevu (popis děje na obrázcích, srovnání situace s vlastními zkušenostmi) a k napodobování zobrazovaných aktivit. Obsah tohoto sešitu přispívá k rozšíření slovní zásoby a zlepšení vyjadřovacích schopností.

(5024) Obsahem tohoto sešitu jsou systematicky na sebe navazující cvičení zaměřená na množství a čísla do pěti, šesti a do deseti. Těžiště úkolů spočívá ve vnímání a pochopení množství jako takového, v porovnání dvou množství (ve stejném či obměněném grafickém uspořádání), v určení počtu členů určitého množství a ve vyjádření množství jak slovně, tak pomocí čísel. Děti si osvojí pojmy stejně (tolik jako), více (než), méně (než), kolik.

(5040) Tento sešit obsahuje pestrá cvičení k posílení pozornosti a soustředění. Obsahem sešitu jsou cvičení zaměřená na časovou posloupnost, vyjádření množství, porovnávání obrázků: z různých pohledů, výřezy z obrázků, detaily z obrázků apod.

Balíček miniLÜK Pro děti od 4 let a pro předškoláky s cvičnou deskou

990 Kč

Vložit do košíku