Tisk
5175
5175-1
Produktové číslo: 5175
rozsah 24 stran, určeno dětem od šesti let

Český jazyk – Od písmen ke slovům – Analýza a syntéza 1

Různě dlouhá slova – zařazování slov do tabulky podle počtu písmen
Tři až osm písmen – zařazování slov do tabulky podle počtu písmen
Počítání do 13 – určení počtu písmen ve slově
Různým písmem – přiřazování slova se stejným počtem písmen
Krátká slova – rozkládání slov na písmena
Pět písmen – tvoření slov z písmen
Gu – ma – skládání slov ze dvou slabik
Ja – ho – da – skládání slov ze tří slabik
Tříslabičná slova – rozkládání slov na slabiky
Kotě – domino se slabikami
Společná slabika – hledání slov obsahujících stejnou slabiku
Dvě společné slabiky – přiřazování slov, která sdílejí dvě slabiky

Tento sešit obsahuje cvičení ke grafické a sluchové analýze a syntéze slov. Cvičení jsou zaměřena na práci s písmeny, slabikami a slovy a vedou žáky od poznávání písmen ke čtení jednotlivých slov. Zohledňují vizuální a zvukovou stránku stavby slov a počátečního čtení. • Zařazování slov podle počtu písmen • Rozkládání slov na písmena • Tvoření slov z písmen • Skládání slov ze slabik • Rozkládání slov na slabiky • Domino se slabikami • Stejná slabika v různých slovech