Tisk
_0000_1505 Prvouka exoti obal.jpg
_0009_1505 Prvouka Exoti_Stránka_09.jpg
_0010_1505 Prvouka Exoti_Stránka_10.jpg
_0023_1505 Prvouka Exoti_Stránka_23.jpg
_0024_1505 Prvouka Exoti_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1505
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ

Prvouka Exotická zvířata

Porovnávání zvířat podle velikosti 
Třídění zvířat podle druhu potravy (masožravci, býložravci) 
Přiřazování: zvíře a charakteristická část jeho těla 
Určování životního prostředí zvířat 
Přiřazování stylizovaných obrázků k polohám zvířat 
Přiřazování: zvíře a jeho výběh v zoo 
Přiřazování: silueta zvířete a jeho portrét 
Přiřazování: silueta zvířete a detail jeho těla 
Hledání souvislostí: zvířata a výrobky z nich 
Přiřazování: zvíře a jeho potrava v zoo 
Určování příbuzenských vztahů mezi zvířaty 
Rčení: porovnávání částí těla člověka a zvířat 
Přiřazování: situace a žádoucí zvířecí schopnost 
Rozpoznávání bájných bytostí 
Rozpoznávání a pojmenování "fantazijních zvířat" 
Umísťování orientačních značek do obrázku 
Soubor je zaměřen na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, obor Zeměpis, prvky ekologické a etické výchovy, český jazyk a literaturu.
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ