Tisk
_0032_1441 Predcten 2 Prostor obal.jpg
_0014_1441 Predcten 2 prost vnim_Stránka_15.jpg
_0015_1441 Predcten 2 prost vnim_Stránka_16.jpg
_0018_1441 Predcten 2 prost vnim_Stránka_19.jpg
_0019_1441 Predcten 2 prost vnim_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1441
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první a druhý ročník ZŠ

Předčtenářské dovednosti 2 - Prostorové vnímání

Karta

Předčtenářské dovednosti

Pomocník

1 až 4

určování polohy části obrázku v porovnání s jinými částmi
určování polohy jednoho předmětu vůči jinému/jiným
určování polohy jednoho objektu v celkovém obrázku; KDE?

1711

 

1, 2

pravolevá orientace; vlevo, vpravo
rozlišení vzhledu znaků/písmen

 

 

3, 4

orientace na stránce; vlevo od, vpravo od, nad, pod, vedle, uprostřed, mezi, nahoře, dole, v horním pravém rohu apod.; co je kde?

 

5 až 8

manipulace s obrázkem/znakem s využitím představivosti: otáčení, obracení, zrcadlení obrázků; přesouvání obrázků do jiné polohy a určování jejich vzhledu po přesunutí; JAK, KAM? (práce s vystříhanými písmeny a práce na magnetické tabuli)

1712

 

5

uvědomění si osové souměrnosti symetrických předmětů (znaků)

 

 

6

obracení obrázků s využitím představivosti

 

 

7

zrcadlení obrázků; osová souměrnost

 

 

8

otáčení a obracení znaků

 

9 až 12

posouvání objektů/znaků podle pokynů; vyjádření cesty symboly; KAM?

1713

 

9

porozumění symbolům jako pokynům; souvislé soustředění; sledování cest; „nenechat se rozptylovat“; doleva, doprava, dolů, nahoru

 

 

10

přesouvání/výměna znaků podle pokynů; vytváření představy o výsledku po výměně

 

 

11

nalezení a vyjádření cesty šipkami

 

 

12

nalezení a vyjádření cesty písmeny a čísly

 

13 až 16

dívání se z různých perspektiv, představivost v trojrozměrném prostoru, určování polohy objektů a vyjádření polohy předložkami a příslovci; rozdílný pohled na tutéž věc/situaci; rozdílný vzhled objektů z různých perspektiv;
JAK, KDE?

1714

 

13

pohled zleva a zprava; vpravo od, vlevo od (nad, pod)

 

 

14

pohled shora; před, za, mezi, vpravo od, vlevo od, nad, pod;
příslovce místa/polohy

 

 

15

pohled zezadu; vlevo od, vpravo od, před, za; příslovce místa/polohy

 

 

16

z různých pohledů; vpravo od, vlevo od, před, za

 


16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první a druhý ročník ZŠ