Tisk
_0032_1603 Geometrie obal.jpg
_0006_1603 Geometrie 3_Stránka_07.jpg
_0007_1603 Geometrie 3_Stránka_08.jpg
_0014_1603 Geometrie 3_Stránka_15.jpg
_0015_1603 Geometrie 3_Stránka_16.jpg
Produktové číslo: 1603
16 různých karet, určeno pro první až pátý ročník ZŠ

Geometrie 3 Plochy – Tělesa – Perspektiva

Určování řezů těles 
Určování těles, která vzniknou otáčením rovinných obrazců (svislá osa otáčení) 
Určování těles, která vzniknou otáčením rovinných obrazců (vodorovná osa otáčení) 
Přiřazování jednodušších a složitějších pozitivních a negativních profi lů stavebnicových dílů 
Určování těles složených ze dvou/tří stavebnicových dílů 
Určování základních stavebnicových dílů složených těles 
Pohled shora na tělesa složená ze stavebnicových dílů 
Pohled zboku na tělesa složená ze stavebnicových dílů 
Vyhledávání krychlí v mřížové síti 
Určování jehlanů a hranolů odebraných z různých stran krychle nebo kvádru 
Určování směru převržení kvádru 
Určování neviditelných stěn krychle pomocí její sítě 
Přiřazování pohledů na krychli po jejím převržení 
Pohledy z různých směrů na skleněné těleso s kvádry a krychlemi uvnitř
 
16 různých karet, určeno pro první až pátý ročník ZŠ