Tisk
_0000_1602 Geometrie 2.jpg
_0003_1602 Geometrie 2_Stránka_03.jpg
_0004_1602 Geometrie 2_Stránka_04.jpg
_0007_1602 Geometrie 2_Stránka_07.jpg
_0008_1602 Geometrie 2_Stránka_08.jpg
Produktové číslo: 1602
16 různých karet, určeno pro první až pátý ročník ZŠ

Geometrie 2- Představivost – Orientace – Pohyb

Orientace v kruhu – nalevo od, napravo od, mezi 
Orientace v prostoru v závislosti na pozici pozorovatele 
Určování polohy na mapě se čtvercovou sítí 
Orientace v plánu 
Orientace v tabulce – nahoru, dolů, doleva, doprava 
Skládání čtverců ze dvou částí 
Skládání obdélníků ze dvou částí 
Skládání obrazců z obdélníků, čtverců a trojúhelníků 
Skládání obrazců ze čtverců a trojúhelníků 
Doplňování vzorů, pojmenování geometrických tvarů 
Mnohoúhelníky určené pomocí vrcholů 
Orientace v bodové síti – nahoru, dolů, doleva, doprava. Kreslení mnohoúhelníků 
Orientace v bodové síti – pohyb vodorovně, svisle a po úhlopříčce. Kreslení mnohoúhelníků 
Orientace v bodové síti pomocí souřadnic. Kreslení obdélníků 
Osově souměrné obrázky vystřižené z přeloženého papíru 
Osově souměrné obrázky
 
16 různých karet, určeno pro první až pátý ročník ZŠ